real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
ทีมงานทำเว็บไซต์ PDF พิมพ์ อีเมล

นายนิยม  รักพรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นางสาวลำพูล  ลาพานิช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนปทุมราชวงศา

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายวิษณุ  กาญจนาภา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายจิเรศ  ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : -

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายเจษฎา  ศิริโภค

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทำหน้าที่ : วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ

นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทำหน้าที่ : ผู้ดูแลระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

นายสังข์วาล   สิมมะลี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : จัดทำวิดีโอเพื่อทำสารสนเทศโรงเรียน

นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน

นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน

นายกิตติ  ขันอ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน

 

ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229