real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Block Coruseกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Block Coruse (39)
ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2556ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2556 (20)
งานปรองดองอำเภอปทุมราชวงศางานปรองดองอำเภอปทุมราชวงศา (106)
พลังคิดส์สะกิดโลก รณรงค์ประหยัดพลังงานพลังคิดส์สะกิดโลก รณรงค์ประหยัดพลังงาน (30)
การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนระดับจังหวัดอำนาจเจริญปี2556การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนระดับจังหวัดอำนาจเจริญปี2556 (35)
พิธีมอบโรงอาหาร พิธีมอบโรงอาหาร "ร้อยเหรียญรวมใจ" (74)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 (40)
งานบุญเดือนหก 2556 อำเภอปทุมราชวงศางานบุญเดือนหก 2556 อำเภอปทุมราชวงศา (24)
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 (27)
ผ้าป่าสร้างโรงอาหาร ผ้าป่าสร้างโรงอาหาร "เม็ดทรายถมทะเล" (21)
กีฬาสี ฟ้า-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2555กีฬาสี ฟ้า-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2555 (54)
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันพ่อ 5 ธันวาคม 2555ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันพ่อ 5 ธันวาคม 2555 (25)
ประชุมชี้แจงแนวทางยกระดับ Onet สหวิทยาเขต8ประชุมชี้แจงแนวทางยกระดับ Onet สหวิทยาเขต8 (53)
การแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์-2555การแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์-2555 (12)
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2555ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2555 (18)
ประเมินภายใน สมศ. รอบ3 17-19 ก.ค. 2555ประเมินภายใน สมศ. รอบ3 17-19 ก.ค. 2555 (45)
นศท. ฝึกภาคสนาม ปี 2555 ณ ศูนย์ฝึก รร.อำนาจฯ นศท. ฝึกภาคสนาม ปี 2555 ณ ศูนย์ฝึก รร.อำนาจฯ  (63)
การทบทวนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดการทบทวนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (24)
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2555ไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 (64)
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2555ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2555 (42)
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2554ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2554 (44)
กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2553กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2553 (148)
วันครู-2555วันครู-2555 (53)
English Camp 2011English Camp 2011 (63)
การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนระดับศูนย์จังหวัดอำนาจเจริญการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนระดับศูนย์จังหวัดอำนาจเจริญ (33)
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  (78)
พบเด็กสร้างหุ่นครั้งที่ 2พบเด็กสร้างหุ่นครั้งที่ 2 (22)
อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (27)
อิ่มบุญ 999 วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน เฉลิมพระเกียรติอิ่มบุญ 999 วัดเยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน เฉลิมพระเกียรติ (39)
วันสุนทรภู่2554วันสุนทรภู่2554 (59)
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (18)
ไหว้ครู 2554ไหว้ครู 2554 (43)
ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนปทุมราช 30 ปีครบรอบก่อตั้งโรงเรียนปทุมราช 30 ปี (23)
จากใจถึงใจสายใยฟ้า-ขาวจากใจถึงใจสายใยฟ้า-ขาว (14)
ประชุมผู้ปกครอง 2554ประชุมผู้ปกครอง 2554 (14)
บุญบั้งไฟอำเภอปทุมราช 2554บุญบั้งไฟอำเภอปทุมราช 2554 (5)
 
ภาพกิจกรรม : โรงเรียนปทุมราชวงศา

ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229